Nieuwjaarsduik Weert

Reglement

 • Deelname aan Nieuwjaarsduik Weert betekent automatisch instemming met het daarvoor geldende reglement.
 • Van het evenement zullen opnames gemaakt worden (foto/film/video). Deel deel te nemen, stemt men in met het gebruik van zijn/haar beeltenis in drukmerk, op foto, film, video, internet en overige promotionele doeleinden van de Nieuwjaarsduik Weert, zonder hiervoor vergoeding te claimen.
 • De inschrijfkosten ad € 5,00 per persoon dienen op 1 januari 2015 op het strandje betaald te worden. Zonder betaling; geen deelname.
 • De minimum leeftijd voor deelname is 8 jaar. Voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar geldt uitsluitend deelname onder toezicht van een oudere.
 • Deelnemers dragen zelf zorg voor zwemkleding, schoeisel, badhanddoek en droge kleding.
 • Het dragen van duik- of zwemschoenen of eventueel oude gympschoenen is verplicht.
 • Deelnemers gaan in badkleding of ludiek gekleed te water.
 • Neopreen is taboe en op dit evenement niet stoer!
 • Deelnemen aan de Nieuwjaarsduik Weert is geheel op eigen risico, de organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of nadelige gevolgen ten gevolgde van deelname aan het evenement.
 • Raadpleeg uw arts indien u twijfelt over deelname i.v.m. uw gezondheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of verlies van goederen en eigendommen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor geleden schade bij een eventuele afgelasting van de Nieuwjaarsduik Weert.
 • Het maken van foto’s of filmen bij het omkleden is niet toegestaan.
 • Aanwijzingen door of uit naam van de organisatie en hulpdiensten dienen strikt te worden opgevolgd.
 • Het afsteken van vuurwerk tijdens het evenement is verboden.